Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy nie podasz nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Administratorem danych osobowych www.BrainGame.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

EXPERIA  Kinga Gajko
ul. Topolowa 104  A
33-113 Zgłobice
NIP 869-164-12-94 REGON 120940285
adres e-mail: info@BrainGame.pl
(dalej: Administrator)

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta firmy EXPERIA Kinga Gajko i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do EXPERIA Kinga Gajko obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: EXPERIA Kinga Gajko nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do EXPERIA Kinga Gajko oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez EXPERIA Kinga Gajko.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że: 
• wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę EXPERIA Kinga Gajko, z siedzibą przy ul Topolowej 104 A, 33-113 Zgłobice, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
• wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy EXPERIA Kinga Gajko, z siedzibą przy ul Topolowej 104 A, 33-113 Zgłobice, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
• zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że: masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 
Dane Osobowe
1. W czasie korzystania z serwisów należących do EXPERIA Kinga Gajko możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę, także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.
2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Nr KRS 0000347935 działającego pod marką Przelewy24.pl w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 
Subskrypcja bezpłatnego Newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do EXPERIA Kinga Gajko wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do Czytelników po imieniu.
 
Niezapowiedziane Wiadomości
EXERIA Kinga Gajko zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EXPERIA Kinga Gajko rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
 
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do EXPERIA Kinga Gajko mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.